Công thức tính lợi nhuận trước thuế EBT

Công thức tính lợi nhuận trước thuế EBT
Công thức tính lợi nhuận trước thuế EBT

Lợi nhuận trước thuế là một trong những chỉ số quan trọng để đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi công ty/doanh nghiệp. Không chỉ mang ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp mà nó còn có ý nghĩa rất lớn với nhà đầu tư. Bởi đây là chỉ số giúp nhà đầu tư đưa ra cái nhìn khái quát về mô hình hoạt động của doanh nghiệp từ đó phân tích, xem xét quyết định đầu tư ra sao. Vậy lợi nhuận trước thuế là gì? Công thức tính lợi nhuận trước thuế như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn qua bài viết dưới đây.

Lợi nhuận trước thuế là gì?

Lợi nhuận trước thuế (được viết tắt là EBT – Earnings Before Tax) là phần lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được sau khi đã khấu trừ đi toàn bộ chi phí đã bỏ ra để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhưng con số đó chưa được trừ đi khoản tiền phải nộp cho cơ quan thuế nhà nước và tiền lãi.

Lợi nhuận trước thuế là chỉ số thường xuất hiện trong các bản báo cáo tài chính, báo cáo thu nhập giao dịch có lãi và lỗ của công ty/doanh nghiệp. Chỉ số này là một trong những cơ sở để so sánh hiệu quả hoat động tài chính của các công ty trong các khu vực pháp lý thuế khác nhau.

Tầm quan trọng của thu nhập trước thuế

Lợi nhuận trước thuế có ý nghĩa lớn với các nhà đầu tư bởi nó cung cấp thông tin hữu ích về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, giúp nhà đầu tư phân tích và đưa ra kế hoạch đầu tư sao cho tối ưu nhất.

Lợi nhuận trước thuế giúp cho doanh nghiệp minh bạch về các khoản đầu tư tài chính, giảm thiểu rủi ro và phát sinh không đáng có trong việc quyết toán thuế.

Lợi nhuận trước thuế còn là chỉ số để so sánh hiệu quả hoạt động của các công ty/doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực. Từ đó có thể đưa ra các giải pháp để cạnh tranh với các công ty đối thủ.

Công thức tính lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận trước thuế = Doanh thu – (Chi phí cố định + Chi phí phát sinh)

Trong đó: Doanh thu là tổng số tiền thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Chi phí cố định bao gồm vốn bỏ ra, khoản chi thuê nhân viên, mặt bằng, chi phí sản xuất, vận chuyển… Chi phí phát sinh là số tiền phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh mà không nằm trong kế hoạch tính toán của công ty/doanh nghiệp.

Các bước tính toán thu thập trước thuế:

  • Bước 1: Thu thập tất cả thông tin về các nguồn thu nhập kiếm được để tính tổng doanh thu (bao gồm doanh thu bán hàng, hoa hồng hay khoản thu được khi cho thuê, tiền lãi dịch vụ…)
  • Bước 2: Ở bước này, bạn cần tính và xác định tổng chi phí được loại ra ( đó là các khoản tiền như tiền vốn, tiền thuê nhân viên và các dịch vụ liên quan, khoản chi phát sinh…)
  • Bước 3: Sau một quá trình bạn có được các số liệu trên tính toán các khoản khấu trừ đi khỏi doanh thu để ra được khoản lợi nhuận trước thuế.

Có thể hiểu đơn giản hơn qua ví dụ sau:

Giả sử công ty A có tổng doanh thu từ hoạt động bán hàng là 10 tỷ đồng với chi phí bỏ ra mua sản phẩm từ công ty B là 7.5 tỷ đồng, số tiền thuê vận chuyển là 500 triệu đồng, thuê nhân viên và địa điểm mất 1 tỷ đồng cùng với một số chi phí phát sinh là 200 triệu đồng. Lợi nhuận trước thuế của công ty A là: 10 tỷ – (7.5 tỷ + 500 triệu + 1 tỷ + 200 triệu) = 800 triệu. Vậy công ty A đang kinh doanh có lãi.