Xác định thị trường mục tiêu và ai là đối thủ tranh của bạn! - BYTUONG

Xác định thị trường mục tiêu và ai là đối thủ tranh của bạn!

Nhất định phải nhớ rằng đối thủ cạnh tranh của chúng ta không phải là người cùng ngành. Điều mà chúng ta cần phải làm ở đây đó là phân tích ưu điểm và nhược điểm sử dụng trực tiếp của dịch vụ và sản phẩm. Đồng thời dốc sức cải thiện trình độ cuộc sống và thói quen cuộc sống.

Ai mới là mục tiêu thị trường và đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp? Đây được coi là vấn đề có nhận thức lẫn lộn, thậm chí là sai lầm từ trước đến nay. Tôi có thể chứng minh tính đúng đắn của kết luận này thông qua hai phương diện sau:

BYTUONG-chuyên trang trên 82.000+ ý tưởng kiếm tiền, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm