Marketing "Nghèo", Không tiền người khởi nghiệp làm thế nào để bán được hàng - BYTUONG

Marketing “Nghèo”, Không tiền người khởi nghiệp làm thế nào để bán được hàng

Công ty khởi nghiệp không có vốn lại thiếu kênh quảng bá vậy làm thế nào để nổi tiếng và bán được hàng?

Dưới đây là những lý luận Marketing “Nghèo” để giúp những người khởi nghiệp không có tiền có thể trở nên nổi tiếng và bán được nhiều hàng.

BYTUONG-chuyên trang trên 82.000+ ý tưởng kiếm tiền, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

1, Gieo trồng hạt giống, tự mang gen nổi tiếng

Tìm hiểu thêm