Làm thế nào khi nhân viên đòi tăng lương ?

Khi kinh doanh thì phải thuê người và trả lương cho họ, đến một lúc họ sẽ đòi tăng lương, hầu như các nhân viên đều muốn tăng lương lên 40 %, còn với những nhân viên chủ chốt họ muốn 80-90 % nếu không họ sẽ nghỉ việc….

5 “vai diễn” của người lãnh đạo

Người lãnh đạo trong kinh doanh có 5 “vai diễn”, mà nếu không diễn tốt 1 trong 5 vai đó thì sự nghiệp kinh doanh chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Hôm nay sẽ làm rõ chủ đề này để bạn có thể…

Để quản lý một doanh nghiệp tốt

Đây là chủ đề khó hướng dẫn bạn quản lý doanh nghiệp và sử dụng tiện vốn trong kinh doanh hiệu quả, trong một công ty giám đốc Tài chính có thể “to” hơn cả 1 Tổng giám đốc, Lương viết nội dung này trong…