Làm thế nào trở thành cao thủ bán hàng

Với một sản phẩm kinh doanh, làm thế nào để bán hết trong khoảng thời gian ngắn nhưng vẫn bảo đảm lợi nhuận và không được phép hạ giá bán. Làm sao để trở thành một cao thủ bán hàng. Thị trường như chiến trường,…