Xưởng gia công may thu 7 triệu/ngày

Đây là một thị trường với nhiều cơ hội phát triển trong những năm tới, nên các xưởng may gia công đang hoạt động và sẽ thành lập sẽ không phải lo đầu ra, mỗi ngày kiếm 5 đến 7 triệu là chuyện không khó….