Marketing như thế nào ?

Có thể nói Marketing là việc làm quan trọng nhất trong kinh doanh, nếu như không có Marketing bạn sẽ không thể bán được hàng, tức là không có doanh thu và lợi nhuận. Một công ty hoạt động hiệu quả ( có lợi nhuận và tạo…