Cách để “cãi nhau” với khách hàng

Đôi khi người kinh doanh như chúng ta cũng cảm thấy cay cú vì 1 vị khách hàng nào đó, hoặc là khi khách hàng nổi nóng với chúng ta thì phải có cách để chúng ta cãi nhau với họ. Lương sẽ nói cùng…