Buôn bán gì với số vốn nhỏ ( 5 Cách)

Chúng ta có thể buôn bán gì với số vốn nhỏ, kỳ này mình sẽ chia sẻ 5 cách cho mọi người học hỏi và và sau đó là bắt tay vào làm thực tế. 1, Đồ ăn vặt đảm tốt cho sức khỏe Với ý…

4 Ý tưởng khởi nghiệp ít vốn thu hồi nhanh

Sắp tới mình sẽ viết 1 ý tưởng khởi nghiệp từ “dịch vụ diệt mối” cho mọi người, hiện giờ vẫn chưa xong, nhưng trước khi chúng ta tìm hiểu cách kinh doanh đó, bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu 4 cách đầu tư ít vốn…

21 Ý tưởng kinh doanh nhỏ hiệu quả

Bài viết kỳ này sẽ chia sẻ 21 ý tưởng kinh doanh nhỏ hiệu quả, đây là những mô hình ít vốn được đánh giá là tốt và nên đầu tư tại những khu phố đang phát triển, thị trấn, thị xã, trung tâm huyện ….