3 kỹ năng bán hàng nên được áp dụng

Chủ đề này Lương sẽ chia sẻ nhanh 3 kỹ năng bán hàng hiệu quả. Đây cũng là những kỹ năng được những người bán hàng giỏi áp dụng thường xuyên. Đây là 3 kỹ năng bán hàng đặc biệt quan trọng mà Lương đã…

Cách giao tiếp nói chuyện với khách hàng

Nếu khách hàng đang muốn tìm hiểu về sản phẩm, nhưng bạn giải thích quá nhiều thì họ sẽ không mua hàng của bạn nữa, trong các cách giao tiếp với khách hàng loại Logic này hoàn toàn đúng. 1, Không nên nói nhiều thông…

Nâng cao tỷ lệ chốt đơn hàng

Có một thực tế là khi bạn tiếp xúc trực tiếp, gián tiếp với 100 khách hàng, thì không phải 100 người này sẽ mua hàng. Bài viết này Lương sẽ phân tích cách nâng tỷ lệ chốt đơn hàng với khách. Khi bạn chốt…

20 Cách tiếp cận khách hàng hiệu quả

Phần nội dung này xin gửi đến độc giả nhiều cách tiếp cận khách hàng hiệu quả, làm sao để tìm kiếm khách hàng online và thị trường truyền thống; Trong quá trình khởi nghiệp bạn cần hiểu và biết những kiến thức này, bởi vì nó rất…