Thu Hà Nội và em

Một sáng Thu vẫn bao lần những năm tháng đã qua, chỉ khác sáng nay những cơn mưa Thu đầu mùa đã đến, dường như...