Tận dụng Ninja làm quảng cáo

Ninja Việt Nam hay Ninja Nhật Bản, ai giúp bạn làm quảng cáo hiệu quả ? Trong chủ đề này Lương sẽ tận dụng hiện tượng Ninja Việt để cùng chia sẻ với mọi người cách làm quảng cáo độc đáo. Ninja là gì, tại…

Không nên khuyến mại trong kinh doanh khi nào

Chất lượng của sản phẩm là yếu tố tiên quyết, giúp một doanh nghiệp tồn tại được trên thị trường nhưng chính định hướng, các kế hoạch theo thời thế mới là điều giúp đơn vị kinh doanh phát triển bền vững. Bạn có đang…