Làm thế nào khi nhân viên đòi tăng lương ?

Khi kinh doanh thì phải thuê người và trả lương cho họ, đến một lúc họ sẽ đòi tăng lương, hầu như các nhân viên đều muốn tăng lương lên 40 %, còn với những nhân viên chủ chốt họ muốn 80-90 % nếu không họ sẽ nghỉ việc….